De factuur voor 2022, de jaarvergadering in 2022…

De facturen voor het nieuwe tuinjaar 2021zijn, op een enkele uitzondering na, betaald.

De jaarvergadering over 2021 hebben we verdaagd. Volgens de statuten moet het Gelderse Hout binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ( dat bij ons loopt van 1 december tot 30 november van enig jaar) een algemene ledenvergadering beleggen.

Gezien de maatregelen van de overheid m.b.t. het COVID-19 virus, en de richtlijnen van het RIVM, hebben we besloten de jaarvergadering op te verplaatsen naar 25-4-2022, in de Ontmoetingskerk aan de Schor in Lelystad.

Let ook op de Nieuwsbrief dienaangaande.

Reacties zijn gesloten.