Mest, Compost en Champost

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de vereniging mest, compost en champost te bestellen. De prijs voor alle grondverbeteraars is E 1,50 per kruiwagen.

Om te bestellen kunt u een mailtje sturen naar secretaris@hetgeldersehout.nl

De mest wordt geleverd op vrijdag 21 oktober 2022. Van de compost en champost is nog geen leveringsdatum bekend.

Oogstdag 2022

Op zaterdag 24 september 2022 is de jaarlijkse Oogstmarkt gehouden op ons complex. Een gezellige bijeenkomst voor alle tuinders, waar er diverse hapjes en drankjes zijn gemaakt door de tuinders met hun oogst. Ondanks het weer en de nationale burendag was de opkomst niet slecht.

Elk jaar wordt er een thema gekozen of speelt een groente de hoofdrol. Dit jaar waren de Pompoen en de Lauki in de hoofdrollen. Er kon gesmuld worden van onder andere een Lauki soep, geroosterde Pompoen, diverse muffins met Pompoen en Lauki en een heerlijke Pompoen chilli.

Een vaste traditie is de Pompoen wedstrijd. Er waren uiteindelijk 5 kanshebbers om de wedstrijd te winnen.

Het wegen van de pompoenen ging niet zonder slag of stoot en was eigenlijk best een hilarische bezigheid. De meetapparatuur ging niet verder dan 50 kilo, dus het meetlint moest ingezet worden. De winnaars hebben een cadeaubon van E 20,00, E 15,00 en
E 10,00 ontvangen die zij kunnen besteden bij de Welkoop.

Ook heeft één van onze tuinders een workshop Zuurkool maken gegeven. Wat zullen er komende winter veel tuinders smullen van hun eigen gemaakte zuurkool van de kolen die zij zelf hebben gekweekt.

Volgend jaar is er weer een Oogstdag maar voor het zover is zijn er nog tal van andere activiteiten die er worden georganiseerd, onder andere de jaarlijkse IJsheiligenmarkt.

Maarten en Piet in de Flevopost

In de Flevopost van woensdag 28 september 2022 staat een leuk interview met onze eigen Maarten en Piet.

In het interview vertellen zij enthousiast over hun moestuin en zijn vooral enthousiast over het kraampje wat er staat voor het toegangshek van pad 4. In het kraampje wordt door de tuinders oogst neergelegd om te delen met de buurtbewoners. Een enkele keer levert dat Maarten en Piet een heerlijke appeltaart op. Een lekkere traktatie bij de koffie waar zij hun ochtend mee starten op ons fijne complex.

Het interview is dan weer mede tot stand gekomen door de moestuinburen van Piet. En zo is het mooi dat de contacten onderling zo hartelijk is.

Het interview is de lezen in de Flevopost van 28 september op pagina 15 en online via https://flevopost.nl/lelystad/Volkstuin-verbindt-mensen-met-elkaar-27949412.htm

Alle tuinen zijn verhuurd!

Op dit moment ( mei 2022 ) zijn alle beschikbare tuinen op het complex verhuurd.

Belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden om op een wachtlijst te worden geplaatst.

stuur hiervoor een bericht met je wensen naar tuinenhuren@hetgeldersehout.nl  

Corona maatregelen

Ook op het Gelderse Hout ontkomen we niet aan de richtlijnen m.b.t. het Covid-19 virus, de landelijke richtlijn zullen we dan ook blijven volgen.

De plantenruilochtend gaat dit jaar door, op 14 mei 2022,.van 10 tot 12 uur

Jaarvergadering 2022

De jaarvergadering 2022 ligt inmiddels weer achter ons. Pieter Wielinga is teruggetreden als voorzitter.

De nieuwe voorzitter is Peter Schaap, bereikbaar 06-49 433 086.

Ursela Leysner is de penningmeester. bereikbaar via penningmeester@hetgeldersehout.nl

Als secretaris is Katja Eijpe gekozen, bereikbaar via secretaris@hetgeldersehout.nl

Marinus Bos is gekozen als bestuurslid voor complex beheer, bereikbaar via hgh.beheer@gmail.com

Wel zijn we nog op zoek naar vervanging van de penningmeester en aanvulling van het bestuur met algemene bestuursleden.

Zaad en pootgoed bestellen.

De zaadcatalogi zijn weer verspreid;

Voor het overzicht:

  • leden die regelmatig bij Garant bestellen hebben een catalogus in de bus gekregen via Christine Koning. Zo niet – en je hebt wel belangstelling: neem even contact op met Christine via:  christine_koning@yahoo.co.uk
  • Leden die biologisch zaad van de Bolster willen bestellen: neem contact op met secretaris@hetgeldersehout.nl
  • In het voorjaar worden er weer centraal bonenstokken ingekocht, geef dit tijdig door aan secretaris@hetgeldersehout.nl

De factuur voor 2022, de jaarvergadering in 2022…

De facturen voor het nieuwe tuinjaar 2021zijn, op een enkele uitzondering na, betaald.

De jaarvergadering over 2021 hebben we verdaagd. Volgens de statuten moet het Gelderse Hout binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ( dat bij ons loopt van 1 december tot 30 november van enig jaar) een algemene ledenvergadering beleggen.

Gezien de maatregelen van de overheid m.b.t. het COVID-19 virus, en de richtlijnen van het RIVM, hebben we besloten de jaarvergadering op te verplaatsen naar 25-4-2022, in de Ontmoetingskerk aan de Schor in Lelystad.

Let ook op de Nieuwsbrief dienaangaande.

Waar poot ik de aardappelen in 2022?

In 2022 moeten de aardappelen en de “vrije-veld-tomaten” aan de Zuikant van de tuin worden gepoot, maximaal 1/3 de deel van de gehuurde tuin. ( de noordkant is de kant van de Beukenhof). 1/3de deel komt neer op 6.60 m. Staat daar toevallig een schuurtje, dan is het helaas niet anders: het te bepoten oppervlak wordt dan kleiner.