De factuur voor 2020, de jaarvergadering 2020…

Hoewel we nog in november zitten, worden de eerste voorbereidingen voor de jaarvergadering al getroffen. Maandagavond 10 februari 2020 19.30 uur in één van de zalen van de Ontmoetingskerk. Nader nieuws, de uitnodiging, de agenda volgen uiteraard.

Overigens, de facturen voor het nieuwe tuinjaar 2020 worden aan het eind van deze maand november verzonden! We vragen iedereen die factuur binnen de daarvoor gestelde termijn ( 30 dagen) te voldoen. Mocht je tot de conclusie zijn gekomen dat het tuinieren teveel tijd/moeite/energie kost, of welke andere reden er dan dan ook is, en dat je wilt stoppen: laat ons dat dan vóór eind november schriftelijk of per mail weten.

Reacties zijn gesloten.