Starterstuinen 2017.

Ook in 2017 is het opnieuw mogelijk een starterstuin te huren. Een starterstuin is een tuin van 50 m2 ( de helft van en gewone tuin dus), bedoeld voor mensen die niet zeker weten of tuinieren wel iets voor hen is, maar dat wel willen proberen. De kosten bedragen € 35,- en daarvoor kunnen ze tussen medio april en medio november ervaring opdoen.. Gebruik van water is inbegrepen. Voor meer informatie en de spelregels, bel of mail de secretaris (secretaris@hetgeldersehout) en vraag om de spelregels.

Aardappelen en Tomaten in 2017.

Voor 2017 gelden de volgende teeltvoorschriften:

Aardappelen (en tomaten) dienen op de noordzijde van uw akker te worden verbouwd, op maximaal 1/3 deel. De noordzijde  is hetzelfde als de ” kant van de Beukenhof”.  Er si wel eens verwarring: tuinders meten 1/3 deel af vanaf een schuurtje. Dat is niet toegestaan. U meet uit vanaf de afrastering. De commissie van beheer controleert hierop.

Jaarvergadering 2016

In een eerdere Nieuwsflits is de jaarvergadering reeds aangekondigd voor de 2-de maandag in februari 2016.

Door een aantal planningsproblemen hebben we een nieuwe datum moeten vaststellen ! De jaarvergadering vindt nu plaats op maandag 15 februari 2016 ! Het aanvangstijdstip is als altijd 19.30 uur.  Voor de lezing hebben we Wim van Garderen van Pireco uitgenodigd.  Pireco is een Lelystads bedrijf dat sinds 2005 bezig is met het ontwikkelen van bestrijdjingsmiddelen op natuurlijke basis.

2015 is bijna voorbij.

Het tuinjaar 2015 is nagenoeg voorbij. Door een aantal omstandigheden is de website niet altijd up to date gehouden en dat was niet de bedoeling.                                               Daar gaan we in 2016 dus weer volop mee aan de slag.

Inmiddels komen de catalogi voor het nieuwe tuinjaar weer binnen. Leden die in het afgelopen jaar een bestelling hebben geplaatst bij een leverancier ontvangen vaak dit jaar ‘vanzelf’ een versie 2016 in de bus. Zo niet, dan kan een telefoontje naar Garant ( Christine Koning 06 40094983) dat snel oplossen.  Bij het secretariaat kunt u een catalogus aanvragen van de Bolster.(secretaris@hetgeldersehout.nl)

Centraal (biologisch) pootgoed inkopen als aardappoelen, uien, knoflook etc.kan. Ga daarvoor eerst naar de website www.biologischpootgoed.nl , maak daar je keuze, en mail deze door naar de secretaris ( secretaris@hetgeldersehout.nl).

De jaarvergadering 2015

De jaarvergadering 2015 ligt achter ons. Een grote opkomst ( meer dan 50 leden) en een boeiende lezing van Loes Mertens over de werkzaamheden op de biologische zaadhandel De Bolster.

Belangrijke zaken;

  • We hebben 2 nieuwe bestuursleden: Arjan Kok van tuin 126 als penningmeester en Peter Schaap van tuin 134-135 als algemeen lid van het bestuur. Waarmee we afscheid hebben genomen van Hill Rozeboom en Johan Bottenberg.
  • De secretaris, Pieter Wielinga, is opnieuw voor 3 jaar voorgedragen en benoemd.
  • De beheerscommissie gaat in 2015 regelmatig ( 1 keer per 4 tot 6 weken) controleren op de staat van onderhoud van de tuin, en het aangrenzende pad. Een waarschuwing levert een gele kaart op. Na 2 waarschuwingen volgt een rode kaart. Dat is in principe het eind van het tuinieren. Criteria voor de beoordeling worden ontleend aan art. 4 van het huishoudelijk reglement.
  • Alle schuren en opstallen worden in kaart gebracht en gekoppeld aan het huurcontract.
  • De tuinen worden opnieuw in kaart gebracht/uitgemeten als aanzet naar een nieuw systeem van hernummering.
  • Er worden in 2015 2 werkochtenden georganiseerd waar ieder lid verondersteld wordt aan deel te nemen. Data volgen.
  • Er is een oproep gedaan om een nieuw logo te ontwerpen voor de tuin. Meer informatie bij de secretaris.
  • Er komt  een snoei ochtend met Marten Pelleboer op zaterdag 28-03-2015 tussen 09.30 uur en 12.00 uur. Aanmelden bij de secretaris ( 0650 664 176).
  • Er komt een startbijeenkomst voor nieuwe tuinders die in 2015 beginnen.
  • De pompoen wedstrijd wordt opnieuw herhaald. Data volgen.