Nieuws uit de Kapschuur.

Op zaterdag 15 juni gaan we, vanaf 14.00 uur bijenhotels bouwen. Lijkt je dat ook leuk, geef je dan op via tuindenkers@hetgeldersehout.nl Wij zorgen voor hout en vulmateriaal en gereedschap. Maar neem vooral ook je eigen gereedschap mee, en eventueel hout en ander materiaal waar je je eigen bijenhotel van wilt maken. Bedoeld voor groot en klein, maar let op: er is een limiet van maximaal 15 deelnemers.

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering 2019 ligt inmiddels weer achter ons. Douwe van ’t Zet is teruggetreden als voorzitter. De nieuwe voorzitter is Pieter Wielinga ( tuin 155).T:0650 664 176 . Voor tuinuitgifte kunt u zich wenden tot Peter Schaap ( T: 0649 433086). Arjan Kok is de penningmeester.

Zaad en pootgoed bestellen.

De zaadcatalogi zijn weer verspreid en/of beschikbaar.

Voor het overzicht:

  • leden die regelmatig bij Garant bestellen hebben een catalogus in de bus gekregen via Christine Koning. Zo niet – en je hebt wel belangstelling: neem even contact op met Christine via:  christine_koning@yahoo.co.uk
  • Leden die biologisch zaad van de Bolster willen bestellen: neem contact op met de secretaris, Pieter Wielinga pieterwielinga@gmail.com
  • Leden die gezamenlijk pootgoed willen inkopen: kijk  op https://www.biologischpootgoed.nl/en geef het door aan Pieter Wielinga ( pieterwielinga@gmail.com )
  • Later in het seizoen worden er weer centraal bonenstokken ingekocht.
  • Bij voldoende belangstelling kunnen we ook zgn. frigo aardbeip[lanten centraal inkopen. Kijk op   http://www.aardbeiplantje.nl en laat het weten aan Pieter Wielinga (pieterwielinga@gmail.com)

Jaarvergadering 2018

De jaarvergadering 2018 komt er aan. Hou die datum vrij in de agenda.

Maandagavond 12-02-2018 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Schor.               ( Parkeren via de Geul). De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.

Naast het huishoudelijke deel komt Frans v.d.Stoep, bekend en erkend vogelaar in Flevoland, ons vertellen over de vogelrijkdom op en rondom ons complex. Hij zal daarbij ook aandacht geven aan de manier waarop  de vogels ons kunnen helpen ( en wij de vogels), om schadelijke insecten te bestrijden.

Aardappel- en ‘vrije veld tomaten’ teelt in 2018.

In 2018 moeten de aardappelen en de tomaten in het vrije veld geteeld worden in het midden van de tuin. U mag daar een stuk van max. 6.6 meter beplanten met aardappelen ( en tomaten) . Een tuin is altijd 20 meter lang. U meet dus vanaf het achterhek of het pad 6.6 meter uit, en vanaf dat punt mag u aardappelen/tomaten planten.

Wanneer er een huisje of schuurtje op de tuin staat, is dat geen reden om vandaar af te meten. Altijd vanaf de achterheining of het pad!

Facebookpagina.

Het Gelderse Hout heeft sinds kort een eigen facebook pagina. Ga, op facebook, naar “het Gelderse Hout”, like de pagina en meld je aan als volger.

 

Levering van mest en compost.

Zoals in de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits vermeld, gaan we ook dit jaar gezamenlijk mest  en compost inkopen. Tuinders die belangstelling hebben kunnen zich nog steeds melden bij Peter Schaap ( schaap.peter@gmail.com) of Pieter Wielinga                                            ( secretaris@hetgeldersehout.nl). De kosten bedragen in beide gevallen € 1,- per kruiwagen. Contante betaling graag aan de aanwezige bestuursleden.

De compost is zgn. groencompost ( gecomposteerd snoei afval ) en wordt geleverd via Orgapower. Het gaat hier om gecertficeerde groene compost van een goede kwaliteit. De voorziene levering is waarschijnlijk in de volgende week ( week van 2 oktober).                

De mest is zgn potstalmest en komt uit Hattem. Een goede kwaliteit met mest én stro.  We streven naar levering in de week van 16 oktober.

Voor zowel de mest als de compost geldt dat we proberen het aan beide kanten van het complex te laten storten. Omdat het op de openbare weg ligt dient het dan zo snel mogelijk te worden opgehaald. Bestellers worden geïnformeerd over het moment van levering.

Werkochtend 07-10-2017

De werkochtend – die gepland stond voor 07-10-2017- hebben we afgeblazen. Hoewel er altijd wel werk te doen is natuurlijk, waren er geen ‘grote, gezamenlijk uit te voeren’ klussen op de kaart te zetten.

Korte impressie Jaarvergadering 2017

De jaarvergadering 2017 ligt weer achter ons. Er waren 34 leden aanwezig, met een 8 tal afmeldingen. Het was een geanimeerde vergadering. Het verslag van 2016, en het jaarverslag van het bestuur werden zonder vragen vastgestel/aangenomen. Beide waren helder en duidelijk.Het verslag van de penningmeester leverde ook geen problemen op, behalve enkele verhelderingsvragen.                                                                                De verwachting is dat de drainage in 2017 doet waarvoor hij bedoeld is: afwateren. Er wordt dus ook niet op voorhand weer gegraven.

Om de leegstand aan te pakken is er uit de (aanwezige) leden een kleine groep gevormd die met dit onderwerp aan de gang gaat. Er is nog plaats voor 1 of 2 mensen die willen meedenken.                                                                                                                    Om te zorgen dat de leegstand geen financiéle last dreigt te worden is besloten om, met ingang van 2018, de contributie te verhogen naar € 10,-/jaar en de huur naar € 22,-/100 m2.

Na de pauze hield Theo Vulink, imker uit Lelystad een bijzonder enthousiast en deskundig verhaal over de verschillende aspecten van het houden van bijen – op een groentetuin. Daarover volgt later nog een samenvatting. Wat in elk geval belangrijk was in dit verhaal: wees aardig voor de bijen en zaai wat bloemen. Zij ( de bijen) en wij ( de volkstuinders) hebben het nodig!

Jaarvergadering 2017

Op maandagavond 13 februari 2017 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de Ontmoetingskerk aan de  Schor 4.  Aanvang 19.30 uur. Eén van de agendapunten is de aanpak van de leegstand. Na de pauze, rond 20.45 uur/21.00 uur houdt Theo Vuling – imker uit Lelystad- een lezing over het belang van bijen voor de groentetuin. We rekenen op een grote opkomst.