De factuur voor 2021, de jaarvergadering 2021…

De facturen voor het nieuwe tuinjaar 2021zijn, op een enkele uitzondering na, betaald.

De jaarvergadering voor 2021 hebben we verdaagd. Volgens de statuten moet het Gelderse Hout binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ( dat bij ons loopt van 1 december tot 30 november van enig jaar) een algemene ledenvergadering beleggen. Gezien de maatregelen van de overheid m.b.t. het COVID-19 virus, en de richtlijnen van het RIVM, hebben we besloten de jaarvergadering op te schorten tot nader orde, dan wel een vorm te zoeken waarin we met elkaar kunnen overleggen zonder dat we bij elkaar zitten in een zaal.

Let ook op de Nieuwsbrief dienaangaande.

Waar poot ik de aardappelen in 2021?

In 2021 moeten de aardappelen en de “vrije-veld-tomaten” in het midden van de tuin worden gepoot, maximaal 1/3 de deel van de gehuurde tuin. ( de noordkant is de kant van de Beukenhof). 1/3de deel komt neer op 6.60 m. Staat daar toevallig een schuurtje, dan is het helaas niet anders: het te bepoten oppervlak wordt dan kleiner. Er moet altijd gemeten worden vanaf de achterkant van de kavel. Je kunt ook rekenen vanaf het pad. Eerst 6.6 meter uitpassen vanaf het pad en op de dan volgende 6.6 meter mogen/moeten de aardappels worden gepoot.