Zaad en pootgoed bestellen.

De zaadcatalogi zijn weer verspreid en/of beschikbaar.

Voor het overzicht:

  • leden die regelmatig bij Garant bestellen hebben een catalogus in de bus gekregen via Christine Koning. Zo niet – en je hebt wel belangstelling: neem even contact op met Christine via:  christine_koning@yahoo.co.uk
  • Leden die biologisch zaad van de Bolster willen bestellen: neem contact op met de secretaris, Pieter Wielinga pieterwielinga@gmail.com
  • Leden die gezamenlijk pootgoed willen inkopen: kijk  op https://www.biologischpootgoed.nl/en geef het door aan Pieter Wielinga ( pieterwielinga@gmail.com )
  • Later in het seizoen worden er weer centraal bonenstokken ingekocht.
  • Bij voldoende belangstelling kunnen we ook zgn. frigo aardbeip[lanten centraal inkopen. Kijk op   http://www.aardbeiplantje.nl en laat het weten aan Pieter Wielinga (pieterwielinga@gmail.com)

Jaarvergadering 2018

De jaarvergadering 2018 komt er aan. Hou die datum vrij in de agenda.

Maandagavond 12-02-2018 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Schor.               ( Parkeren via de Geul). De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.

Naast het huishoudelijke deel komt Frans v.d.Stoep, bekend en erkend vogelaar in Flevoland, ons vertellen over de vogelrijkdom op en rondom ons complex. Hij zal daarbij ook aandacht geven aan de manier waarop  de vogels ons kunnen helpen ( en wij de vogels), om schadelijke insecten te bestrijden.

Aardappel- en ‘vrije veld tomaten’ teelt in 2018.

In 2018 moeten de aardappelen en de tomaten in het vrije veld geteeld worden in het midden van de tuin. U mag daar een stuk van max. 6.6 meter beplanten met aardappelen ( en tomaten) . Een tuin is altijd 20 meter lang. U meet dus vanaf het achterhek of het pad 6.6 meter uit, en vanaf dat punt mag u aardappelen/tomaten planten.

Wanneer er een huisje of schuurtje op de tuin staat, is dat geen reden om vandaar af te meten. Altijd vanaf de achterheining of het pad!