De jaarvergadering 2015

De jaarvergadering 2015 ligt achter ons. Een grote opkomst ( meer dan 50 leden) en een boeiende lezing van Loes Mertens over de werkzaamheden op de biologische zaadhandel De Bolster.

Belangrijke zaken;

  • We hebben 2 nieuwe bestuursleden: Arjan Kok van tuin 126 als penningmeester en Peter Schaap van tuin 134-135 als algemeen lid van het bestuur. Waarmee we afscheid hebben genomen van Hill Rozeboom en Johan Bottenberg.
  • De secretaris, Pieter Wielinga, is opnieuw voor 3 jaar voorgedragen en benoemd.
  • De beheerscommissie gaat in 2015 regelmatig ( 1 keer per 4 tot 6 weken) controleren op de staat van onderhoud van de tuin, en het aangrenzende pad. Een waarschuwing levert een gele kaart op. Na 2 waarschuwingen volgt een rode kaart. Dat is in principe het eind van het tuinieren. Criteria voor de beoordeling worden ontleend aan art. 4 van het huishoudelijk reglement.
  • Alle schuren en opstallen worden in kaart gebracht en gekoppeld aan het huurcontract.
  • De tuinen worden opnieuw in kaart gebracht/uitgemeten als aanzet naar een nieuw systeem van hernummering.
  • Er worden in 2015 2 werkochtenden georganiseerd waar ieder lid verondersteld wordt aan deel te nemen. Data volgen.
  • Er is een oproep gedaan om een nieuw logo te ontwerpen voor de tuin. Meer informatie bij de secretaris.
  • Er komt  een snoei ochtend met Marten Pelleboer op zaterdag 28-03-2015 tussen 09.30 uur en 12.00 uur. Aanmelden bij de secretaris ( 0650 664 176).
  • Er komt een startbijeenkomst voor nieuwe tuinders die in 2015 beginnen.
  • De pompoen wedstrijd wordt opnieuw herhaald. Data volgen.